Hey, this photo is protected ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תהליך הקמת גן יפני

הקמת גן יפני כמוה כיצירת אמנות. יצירה המוקדשת למזמין הגן, המותאמת לחלומו ולסביבת מגוריו.

הכרות אישית

למידת השטח – אופיו ומגבלותיו.   היכרות עם הלקוח – מטרת הגן וחזונו של הלקוח. בחינה של תוואי השטח – סוג האדמה, צמחייה קיימת, מבנים קבועים ומגבלות אחרות. התרשמות כללית – חצר הבית והנוף הנשקף סביב, תוכנית הבית וסגנונו האדריכלי.

 

 

 

 

 

 

תכנית הגן

בניית תכנית הגן. תכנית הגן משלבת שרטוט אדריכלי והדמיית מחשב. השרטוט מאפשר קבלת מבט כללי דו-מימדי על הגן ועל האלמנטים השונים בו  והדמיית מחשב מקנה תחושה אמיתית וחיה של צפייה בגן מזוויות שונות. תכנית הגן כוללת כתב כמויות, תכנית השקייה ותכנית תאורה.

Tsukobai Section Background

 

 

 

 

 

 

בניית הגן

הכנת תשתית ובניית הגן. הכנת הקרקע – טיפול מונע עשביה, הוספת קרקע והשבחה של קרקע קיימת. בניית הגן – הנחת חיפויים, מיקום אבנים וסלעים, שתילת צמחייה ובניית אלמנטים של מים. בחירת אלמנטים לגן – חיפויים, אבני מדרך, חלוקי נחל, סלעים וצמחייה. בחירת האלמנטים תתבצע בשיתוף עם הלקוח, בהתאמה לתכנית הגן ולמסגרת התקציב של הפרויקט.   

 

 

 

 

 

 

שימור הגן

גן יפני משנה את פניו מעונה לעונה ומשנה לשנה, עם חלוף הזמן, הגן מתפתח ומקבל את אופיו הייחודי והטבעי.

המעקב אחר התפתחות הגן והשינויים החלים בו, מהנה ומרגש לעתים לא פחות מהצפייה בגן בשיאו. לאורך זמן, ניתן לערוך בגן שינויים והתאמות, ולהוסיף אלמנטים חדשים.

Stone Walk

 

 

 

 

 

 

כמה זה עולה

טווח המחירים עבור בניית גן יפני רחב, ועלות הבנייה מותנית באופיו של הגן, גודלו והאלמנטים המצויים בו. כמו בכל גן נוי, אופי הגן ועלות בנייתו מותאמים לתקציב המוגדר מראש על ידי הלקוח. בעוד העלות הראשונית הכרוכה בבניית גן יפני יחסית גבוהה, עלויות שימור הגן ותחזוקתו לאורך זמן נמוכות.