Hey, this photo is protected ©

גן יפני – הדמייה

הדמייה

תכנית של גן נוי, משלבת שרטוט אדריכלי והדמיית מחשב. בעוד שרטוט אדריכלי מאפשר קבלת מבט כללי דו-מימדי על הגן ועל האלמנטים השונים בו
הדמיית מחשב מקנה תחושה אמיתית וחיה של צפייה בגן מזוויות צפייה שונות
.