Hey, this photo is protected ©

גן טבעי בסגנון ים-תיכוני

גן טבעי בסגנון ים תיכוני, מייצר עבורנו תמונת נוף טבעית של המקום ושל הסביבה בהם אנו חיים.
הגן שואב השראתו ממספר סגנונות גינון, היחודיים לארצות אגן הים התיכון.
הוא מותאם לאקלים ולתנאי הקרקע המקומיים ונותן ביטוי הולם לצמחיה, לסלעים ולחיפויי קרקע המצויים  בסביבה הקרובה.

תכנון נכון של הגן, יכלול שלל מרכיבים המצוים בטבע וייצוג הולם לאלמנטים מן החי, מן הצומח ומן הדומם:
צמחי בר, סלעים, אבני מדרך, חלוקי נחל וחיפויי קרקע למיניהם, מים בצורת אגן, בריכה או נחל.
גן טבעי הינו מאין שמורת טבע פרטית, המייצרת עבורנו ועבור היקרים לנו מכל בכל יום ובכל שעה שמחה ואנרגיה חיובית.